žaisk patogiai, žaisk aistringai!
 • Staliniame kompiuteryje
 • Telefone
 • Planšetėje
 • Širdyje?
Kam to reikia?
 • dalyvauji
 • Gauni užduotis pirmadieniais ir ketvirtadieniais Gauni užduotis pirmadieniais ir ketvirtadieniais
 • atlieki užduotis
 • renki taškus
 • priimi iššūkį
 • tobulėji
 • varžaisi su kitais bendraamžiais
 • taškus
 • laimi daugiau nei manai
pastangos bus įvertintos
 • Sportine dvasia
 • Balais virstatančiais dovanomis
 • 1000-tančiais tikrų emocijų
Žaidimo draugai
Žaidimo IT draugas